Family Information Flintshire

Information for families in Flintshire

About

The Family Information Service Flintshire, (FISF) provides free and impartial expert advice, information and guidance on childcare and early education places in your area. Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir y Fflint yn rhoi cyngor, gwybodaeth a chyfarwyddyd arbenigol a diduedd yn rhad ac am ddim yngl ˆyn â gofal plant ac unedau addysg gynnar yn eich ardal.

What do I need to know?

The Family Information Service Flintshire, (FISF) provides free and impartial expert advice, information and guidance on childcare and early education places in your area. Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir y Fflint yn rhoi cyngor, gwybodaeth a chyfarwyddyd arbenigol a diduedd yn rhad ac am ddim yngl ˆyn â gofal plant ac unedau addysg gynnar yn eich ardal.